e-Otoban Projesi kapsamında 21.11.2017 Salı günü saat 14.00'da Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Başbakanlık e-Devlet uygulamalarından sorumlu Müsteşar Yrd. Sayın Hüsamettin GÜLHAN'ın ve Bakanlığımızın Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Müsteşar Yardımcıları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlarının katılımları ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
                Toplantı esnasında 180 Günlük Eylem Planı kapsamında Başbakanlık ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca oluşturulan ve koordine edilen e-Devlet Zaman Planında, e-Otoban Projesi (gelen ve giden evrak ) uygulamalarının 2017 yılı sonuna kadar taşra teşkilatı olan tüm kurumlarda çalışır hale getirilmesi Bakanlığımızın sorumluluğuna verildiği vurgulanmıştır.
 
               
 Mevcut durumda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü),  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  Sağlık Bakanlığı ile e-Otoban Projesi giden evrak kapsamında entegre yazışma yapıldığı, diğer kurumların da kısa zamanda çalışmalarını tamamladıkları durumda entegre olabilecekler paylaşılmıştır.
                Proje ile kurumların mülki idare amirinin onayına sundukları evrakın tek bir arayüz üzerinden işlem görmesi ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Böylece, e-Otoban Projesi, kamu kurum ve kuruluşlarının kâğıtsız ofis uygulamasına tam anlamıyla geçebilmeleri için taşrada e-Devlet uygulamaları arasında köprü görevi görecek ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin önemli bir parçası olacaktır.